Ścieżki kariery
Lata w oczekiwaniu na awans? To nie u nas! Kadra kierownicza to osoby z awansu wewnętrznego. Tu naprawdę sukces firmy przekłada się na pracujących w niej ludzi. Zobacz przykłady :-)
Agnieszka Tobys
Dyrektor ds. handlu i marketingu

W Sunrise System pracuję od 2006 roku. Dziś doceniam, że zaczynałam jako handlowiec – poznałam od podszewki pracę, którą powierzam teraz członkom moich zespołów sprzedażowych. Sama bardzo szybko stanęłam przed wyzwaniem, by stać się liderem wśród moich koleżanek i kolegów, i to w sytuacji, gdy dział powiększył się o 100% - co oznaczało 200% uwagi i zaangażowania czasowego.

Jak się robi taką karierę? To wypadkowa własnych ambicji i predyspozycji , szkoleń (w moim przypadku – kluczowe były szkolenia wewnętrzne). Pomaga też świadomość, że każdy awans to oczywiście prestiż i korzyści finansowe – ale też wzrost odpowiedzialności i zakresu obowiązków.

Przeszłam długą drogę, wiem więc, co mówię, prezentując nowym pracownikom perspektywy kariery. Staram się wspierać członków mojego działu w ich rozwoju – wiele osób idealnie odnajduje się w specjalizacji, dla niektórych otwierają się ścieżki na team liderów, a nawet kierowników.

Co dla mnie osobiście znaczące, Dyrektorem całego Pionu Handlu i Marketingu zostałam tuż po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Gdy mnie ktoś pyta, czy menedżer może zachować równowagę między karierą prywatnym życiem, mogę przytoczyć ten fakt.